Växla TC/UB-visning

Används för att se tidskoden (TC) och användarbitarna (UB) för en film genom att trycka på den knapp som [Växla TC/UB-visning]-funktionen är tilldelad till.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp], [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] → tilldela funktionen [Växla TC/UB-visning] till önskad knapp.
  2. Tryck på den knapp som [Växla TC/UB-visning]-funktionen är inställd för.
    • Varje gång man trycker på knappen växlar bildskärmen mellan tidsräkneverket för filminspelning → tidskoden (TC) → användarbitarna (UB) i den ordningen.

OBS!

  • TC/UB-information visas inte när bildskärmen är vinklad i tagningsläge, som t.ex. vid tagning av självporträtt. I uppspelningsläge visas TC/UB-information även när bildskärmen är vinklad.