Fotoläge (film)

Du kan ställa in tagningsläget för filminspelning.

  1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja filminspelningsläget.
  2. MENU (Kamerainst.2) → [Fotoläge] → önskat tagningsläge.

Menypunktsdetaljer

Intelligent auto:
Låter dig spela in filmer med automatisk scenigenkänning.
Autoprogram:
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).
Bländarprioritet:
Används för att filma med bländaren inställd för hand.
Slutarprioritet:
Används för att filma med slutartiden inställd för hand.
Manuell exponering:
Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) inställd för hand.
Hämta kamerains.:
Används för att filma genom att hämta lägesinställningar och värden som används ofta och som registrerats i minnet i förväg.