Ljudsignaler

Används för att ställa in om produkten ska mata ut ljud eller ej.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Ljudsignaler] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Det matas ut ljud till exempel när skärpan har ställts in medan man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt.
Av:
Inga ljud matas ut.

OBS!

  • Om punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] piper inte kameran till när den har ställt in skärpan på motivet.