SteadyShot (film)

Används för att ställa in [SteadyShot]-effekten vid filminspelning. Vid användning av stativ (säljs separat) blir bilden mer naturlig om [SteadyShot] sätts till [Av].

  1. MENU (Kamerainst.2) → [SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Aktiv:
Detta läge ger en kraftigare SteadyShot-effekt med användning av elektronisk SteadyShot.
Standard:
Ger en SteadyShot-effekt när du använder SteadyShot på objektivsidan. Använd denna inställning under stabila filminspelningsförhållanden.
Av:
[SteadyShot] används inte.

OBS!

  • Om du sätter [SteadyShot] till [Aktiv] blir siktvinkeln smalare. Det rekommenderas att du sätter [SteadyShot] till [Standard] när brännvidden är 200 mm eller mer.
  • När ett objektiv utan SteadyShot-mekanism är monterat går det inte att välja [Standard].
  • Om du tänker använda bildstabiliseringsfunktionen i mobilappen Movie Edit add-on eller datorappen Catalyst ska du sätta [SteadyShot] till [Aktiv] eller [Av] på kameran.
  • SteadyShot-effekten varierar beroende på vilket objektiv som är monterat.