AF Microjust.

Används för att justera autofokuspositionen och registrera ett justerat värde för varje objektiv när objektiv med A-fattning används med monteringsadaptern LA-EA4 (säljs separat).

Använd bara den här funktionen när justeringar krävs. Observera att det kan hända att autofokusen inte ställer in skärpan på rätt avstånd när den här justeringen utförs.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [AF Microjust.].
  2. Välj [Inst. av AF-justering][På].
  3. [mängd] → önskat värde.
    • Ju högre värde man ställer in, desto längre bort från kameran kommer autofokusavståndet. Ju lägre värde man ställer in, desto närmare kameran kommer autofokusavståndet.

Tips

  • Vi rekommenderar att du justerar positionen under faktiska tagningsförhållanden. Ställ in [Fokusområde][Flexibel punkt] och använd ett ljust motiv med hög kontrast för justeringen.

OBS!

  • När man monterar ett objektiv för vilket ett värde redan är registrerat, visas det registrerade värdet på skärmen. [±0] visas för objektiv för vilka inget värde har registrerats ännu.
  • Om [-] visas i stället för ett värde betyder det att totalt 30 objektiv redan har registrerats och det inte går att registrera fler objektiv. Om du vill registrera ett nytt objektiv, så montera ett objektiv för vilket registreringen går att ta bort och ställ in värdet för det objektivet på [±0], eller nollställ värdena för samtliga objektiv med hjälp av [Rensa].
  • [AF Microjust.]-funktionen går att använda tillsammans med objektiv från Sony, Minolta och Konica-Minolta. Om man använder [AF Microjust.]-funktionen tillsammans med ett objektiv av annan typ än de objektiv som det finns stöd för, kan det hända att även de registrerade inställningarna för stödda objektiv påverkas. Använd inte [AF Microjust.] för inkompatibla objektiv.
  • Det går inte att ställa in [AF Microjust.] var för sig för flera Sony-, Minolta- eller Konica-Minolta-objektiv med samma specifikationer.