Urspr. fokusförst. (stillbild)

Används för att ställa in grundförstoringen när [Fokusförstoring]-funktionen används. Välj en inställning som gör det lättare att komponera bilden.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Urspr. fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

x1,0:
Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.
x5,9:
Bilden visas med 5,9 gångers förstoring.