Hur man använder de olika MENU-punkterna

Det går att ändra inställningar för alla kamerafunktionerna, inklusive tagning, uppspelning och användningssättet. Det går även att utföra kamerafunktioner från MENU-skärmarna.

 1. Tryck på MENU-knappen för att se menypunkterna.

 2. Välj den inställning som du vill ändra med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.
  • Välj en MENU-flik (A) längst upp på skärmen och tryck till vänster/höger på styrratten för att gå vidare till en annan MENU-flik.
  • Du kan gå till nästa MENU-flik genom att trycka på Fn-knappen.
  • Du kan gå tillbaka till föregående skärm genom att trycka på MENU-knappen.

   Figur som visar var MENU-fliken sitter

 3. Välj önskat inställningsvärde och bekräfta genom att trycka i mitten av styrratten.