Uppspelning av panoramabilder

Denna produkt rullar automatiskt fram panoramabilder från den ena änden till den andra.

  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
  2. Välj den panoramabild som ska spelas upp med hjälp av styrratten och tryck i mitten för att starta uppspelningen.

    • För att pausa uppspelningen trycker man i mitten igen.
    • För att rulla fram panoramabilder för hand trycker man uppåt/nedåt/åt höger/åt vänster i pausläge.
    • För att återgå till att visa hela bilden trycker man på MENU-knappen.

OBS!

  • Det kan hända att panoramabilder som är tagna med andra produkter inte visas i sin rätta storlek eller inte rullas fram på rätt sätt.