Begr. av fokusomr.

Genom att begränsa typerna av tillgängliga skärpeområdesinställningar i förväg kan du välja inställningar för [Fokusområde] snabbare.

  • De tillgängliga inställningarna är begränsade till [Brett], [Zon], [Flexibel punkt: L], [Spårning: Zon] och [Spårning: Flexibel punkt L] i standardinställningarna.
  1. MENU (Kamerainst.1) → [Begr. av fokusomr.] → Markera de skärpeinställningsområden som du vill använda och välj [OK].
    De typer av skärpeinställningsområden som är markerade med (bock-markering) går att använda som inställningar.

Tips

  • När du tilldelar [Växla fokusområde] till en knapp genom att välja MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] ändras skärpeområdet varje gång du trycker på den tilldelade knappen. Genom att begränsa typerna av valbara skärpeinställningsområden med [Begr. av fokusomr.] i förväg kan du välja önskad skärpeområdesinställning snabbare.

    Om du tilldelar [Växla fokusområde] till en specialknapp rekommenderar vi att du begränsar typerna av skärpeområden med [Begr. av fokusomr.].

OBS!

  • Skärpeområden som inte är markerade med en bock kan inte väljas med MENU eller Fn (funktion)-menyn. Om du vill välja till ett lägger du till en bockmarkering med [Begr. av fokusomr.].