Förhandsgr. av foto.

Medan man håller den knapp nedtryckt som funktionen [Förhandsgr. av foto.] är inställd för går det att förhandsgranska bilden med inställningarna för DRO, slutartid, bländare och ISO-känslighet tillämpade. Förhandsgranska därför hur tagningsresultatet kommer att bli före tagningen.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → ställ in funktionen [Förhandsgr. av foto.] för önskad knapp.
  2. Kontrollera bilden genom att trycka på den knapp som funktionen [Förhandsgr. av foto.] är inställd för.

Tips

  • Inställningarna som du har gjort för DRO, slutartid, bländare och ISO-känslighet reflekteras i bilden som visas vid [Förhandsgr. av foto.], men det kan hända att somliga effekter inte går att förhandsgranska beroende på tagningsinställningarna. Även i det fallet kommer de inställningar som du har valt att användas för bilderna du tar.