Vitbalans

Används för att justera den omgivande belysningens inverkan på färgtonerna så att ett neutralt vitt motiv lagras som vitt. Använd den här funktionen när färgerna i bilden inte blev som du hade tänkt dig, eller när du vill ändra färgtonerna med avsikt för ett visst fotografiskt syfte.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Vitbalans] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto/ Dagsljus / Skugga / Molnigt / Glödlampa / Lysrör: varmt Vitt / Lysrör: kallt Vitt / Lysrör: dagsljus Vitt / Lysrör: Dagsljus / Blixt / Undervatten auto :
När du väljer en ljuskälla som lyser upp motivet justerar produkten färgtonerna i förhållande till den valda ljuskällan (förinställd vitbalans). När man väljer [Auto] upptäcker produkten automatiskt ljuskällan och justerar färgtonerna.
F.temp./filter:
Används för att justera färgtonerna i förhållande till ljuskällan. Ger samma effekt som färgkorrigeringsfilter för fotografering.
Special 1/Special 2/Special 3:
Används för att lagra en grundläggande vit färg i minnet under de belysningsförhållanden som ska användas under själva tagningen.

Tips

 • Det går att tända fininställningsskärmen och fininställa färgtonerna om det behövs genom att trycka till höger på styrratten. När [F.temp./filter] är valt går det att ändra färgtemperaturen genom att vrida på manöverratten i stället för att trycka på höger sida på styrratten.
 • Om färgtonerna inte blev som du tänkt dig med valda inställningar så använd [Vitbalansgaffl.].
 • (Atmosfär) eller (Vitt) visas bara när [Prioritetinst. AWB] är inställt på [Atmosfär] eller [Vitt].

OBS!

 • Punkten [Vitbalans] är fast inställd på [Auto] i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • Ett scenvalsläge
 • Om ljuskällan är en kvicksilverlampa eller natriumlampa går det inte att få rätt vitbalans på grund av ljusets egenskaper. I så fall rekommenderar vi att du använder blixt eller väljer [Special 1] till [Special 3].