Rengöringsläge

Om det kommer in damm eller skräp i kameran och det fastnar på bildsensorns yta (den del som omvandlar det inkommande ljuset till elektriska signaler) kan det hända att det syns som mörka fläckar i bilden, beroende på tagningsförhållandena. Gör i så fall på nedanstående sätt för att snabbt rengöra bildsensorn.

 1. Kontrollera att batteripaketet blivit tillräckligt uppladdat.
 2. MENU (Installation) → [Rengöringsläge][Enter].
 3. Stäng av produkten enligt anvisningarna på skärmen.
 4. Ta av objektivet.
 5. Rengör bildsensorns yta och områdena runtomkring med en blåsborste som finns att köpa i handeln.
  • Håll kameran vänd en aning nedåt så att dammet faller ut.

 6. Sätt på objektivet.

Tips

OBS!

 • Kontrollera att den återstående batterinivån är åtminstone (3 återstående batteriikoner) innan du utför rengöring.
 • Undvik att använda blåsluft av spraytyp, eftersom det då kan spridas små vattendroppar inuti kamerahuset.
 • Stick inte in blåsborsten i hålrummet innanför objektivfattningen och var försiktig så att inte blåsborstens spets kommer i kontakt med bildsensorn.
 • Undvik att utsätta produkten för någon form av stötar under rengöringen.
 • Undvik att blåsa för hårt med blåsborsten när du rengör bildsensorn. Om man blåser för hårt på sensorn kan det uppstå skador inuti produkten.
 • Om det finns damm kvar även efter det att produkten har rengjorts på ovanstående sätt, så kontakta en serviceverkstad.