HDMI-inställningar: KONTR. FÖR HDMI

När den här produkten är ansluten till en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV via en HDMI-kabel (säljs separat), går det att styra den här produkten genom att rikta TV:ns fjärrkontroll mot TV:n.

  1. MENU(Installation) → [HDMI-inställningar][KONTR. FÖR HDMI] → önskad inställning.
  2. Anslut den här produkten till en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV.

    TV:ns ingång ändras automatiskt och bilden från den här produkten visas på TV-skärmen.

  3. Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll.
  4. Styr den här produkten med TV:ns fjärrkontroll.

Menypunktsdetaljer

:
Den här produkten går att styra med fjärrkontrollen till en TV.
Av:
Den här produkten går inte att styra med fjärrkontrollen till en TV.

OBS!

  • När den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel är menypunkterna som går att välja begränsade.
  • [KONTR. FÖR HDMI] går bara att använda tillsammans med en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV. Observera även att SYNC MENU-manövrerna varierar beroende på vilken TV som används. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.
  • Om produkten reagerar på något konstigt sätt när den är ansluten till en TV av något annat fabrikat via en HDMI-kabel och du använder TV:ns fjärrkontroll, så välj MENU(Installation) → [HDMI-inställningar][KONTR. FÖR HDMI][Av].