Fotoläge (S&Q)

Du kan ställa in tagningsläget för inspelning i slow motion/quick motion. Du kan ändra tagningsinställningarna och uppspelningshastigheten i [S&Q-inställning.].

  1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja inspelningsläget för slow motion/quick motion.
  2. MENU (Kamerainst.2) → [Fotoläge] → önskat tagningsläge.

Menypunktsdetaljer

Autoprogram:
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).
Bländarprioritet:
Används för att filma med bländaren inställd för hand.
Slutarprioritet:
Används för att filma med slutartiden inställd för hand.
Manuell exponering:
Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) inställd för hand.
Hämta kamerains.:
Används för att filma genom att hämta lägesinställningar och värden som används ofta och som registrerats i minnet i förväg.