Försköningseffekt

Används för att ställa in effekten för att hyn ska se smidig ut när ansiktsavkänningsfunktionen används.

 1. MENU(Kamerainst.1) → [Försköningseffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
[Försköningseffekt]-funktionen används inte.
:
[Försköningseffekt]-funktionen används. Du kan ställa in önskad effektnivå genom att trycka på höger/vänster sida av styrratten. ([På: Hög]/[På: Mellan]/[På: Låg])

OBS!

 • [Försköningseffekt]-funktionen går inte att använda när [Filformat] är [RAW].
 • [Försköningseffekt] går inte att använda för RAW-bilder när [Filformat] är satt till [RAW & JPEG].
 • [Försköningseffekt] går inte att använda i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering]
  • När tagningsläget är satt till [Landskap], [Solnedgång] eller [Nattmotiv] i scenvalen
  • När [Bildeffekt] är inställd på [Posterisering]
  • När den digitala zoomfunktionen används
 • Vid filminspelning går [Försköningseffekt] inte att använda i följande situationer.
  • [Filformat] är satt till [XAVC S 4K] och [Proxyinspelning] är satt till [På].
  • [Filformat] är satt till [XAVC S 4K], [Inspelningsinst.] är satt till [30p 100M] eller [30p 60M] och [Välj 4K-utmatning] är satt till [Minneskort+HDMI].
  • [Filformat] är satt till [XAVC S 4K] och [Fjärrdator] är satt till [På].
  • [Filformat] är satt till [XAVC S 4K] och [Smartphone-ansl.] används.
  • [Filformat] är satt till [XAVC S HD] och [Inspelningsinst.] är satt till [120p]/[100p].
 • Vid filminspelning med [Filformat] satt till [XAVC S 4K] tillämpas inte effekten på bilden på bildskärmen under inspelning men den tillämpas på den inspelade bilden.