Gammavisn.assist.

Filmer som spelas in med gammakurvan S-Log är avsedda för bearbetning efter tagningen för att utnyttja hela dynamikomfånget.Filmer med HLG-gammakurvan antas kunna visas på HDR-kompatibla bildskärmar.Därför visas de med låg kontrast under tagningen och kan vara svåra att övervaka på bildskärmen. Det går dock att använda [Gammavisn.assist.]-funktionen för att återskapa en kontrast som motsvarar en normal gammakurva. Dessutom går det att använda [Gammavisn.assist.] vid uppspelning av filmer på kamerans bildskärm.

  1. MENU (Installation) → [Gammavisn.assist.].
  2. Välj önskad inställning genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Av:
[Gammavisn.assist.] används inte.
Auto:
FIlmer visas med en [S-Log2→709(800%)]-effekt när gammakurvan är inställd på [S-Log2] under [Bildprofil], och med en [S-Log3→709(800%)]-effekt när gammakurvan är inställd på [S-Log3]. Filmer visas med en [HLG(BT.2020)]-effekt när gammakurvan som är inställd under [Bildprofil] är [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], och punkten [Färgläge] är inställd på [BT.2020].
Filmer visas med en [HLG(709)]-effekt när gammakurvan som är inställd under [Bildprofil] är [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3], och punkten [Färgläge] är inställd på [709].
S-Log2→709(800%):
Filmer visas med gammakurvan S-Log2 med en återgivningskontrast som motsvarar ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Filmer visas med gammakurvan S-Log3 med en återgivningskontrast som motsvarar ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Filmer visas efter att bildskärmens bildkvalitet har justerats till en kvalitet som är nästan densamma som när filmer visas på en [HLG(BT.2020)]-kompatibel bildskärm.
HLG(709):
Filmer visas efter att bildskärmens bildkvalitet har justerats till en kvalitet som är nästan densamma som när filmer visas på en [HLG(709)]-kompatibel bildskärm.

OBS!

  • Filmer med gammakurvan [HLG], [HLG1], [HLG2] eller [HLG3] visas med en [HLG(BT.2020)]-effekt eller [HLG(709)]-effekt beroende på filmens gammavärde och färgläge. Filmer visas i övriga fall enligt gammainställningen och färglägesinställningen i [Bildprofil].
  • [Gammavisn.assist.] används inte för filmer som spelas upp på en TV-skärm eller en separat bildskärm som är ansluten till kameran.