Följa motivet (spårningsfunktion)

Den här kameran har en funktion som följer motivet och håller det markerat med skärpeinställningsramen.

Du kan ställa in startpunkten för följning genom att välja skärpeinställningsområden eller genom att peka på skärmen. Den önskade funktionen varierar beroende på inställningsmetoden.

Ställa in startläge för följning efter skärpeinställningsområde ([Spårning] under [Fokusområde])

Den valda skärpeinställningsramen ställs in som startpositionen för följning och följningen startar när avtryckaren trycks ned halvvägs.

  • Denna funktion går att använda i stillbildsläget.
  • Denna funktion går bara att välja när [Fokusläge] är satt till [Kontinuerlig AF].

Ställa in startläge för följning genom att peka ([Pekspårning] under [Anv. pekfunktionen])

Du kan ställa in motivet som ska följas genom att peka på det på bildskärmen.

  • Den här funktionen kan användas i stillbildsläget och filminspelningsläget.
  • Funktionen kan användas när [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF], [Automatisk AF], [Kontinuerlig AF] eller [DMF].

Ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] tillfälligt ([Spårning på]/[Spårning på + AF På] under [Spec.knapp])

Även om [Fokusområde] inte är inställt på [Spårning] kan du tillfälligt ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] och inställningen för [Fokusläge] till [Kontinuerlig AF]. Tryck på den knapp som funktionen [Spårning på]/[Spårning på + AF På] är tilldelad till och håll den intryckt.

  • Tilldela funktionen [Spårning på]/[Spårning på + AF På] till önskad knapp i förväg med [Spec.knapp].
  • Denna funktion går att använda i stillbildsläget.
  • Funktionen kan användas när [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF], [Automatisk AF], [Kontinuerlig AF] eller [DMF].