Filmer med slutaren

Du kan starta eller stoppa filminspelning genom att trycka på avtryckaren i stället för på MOVIE (film)-knappen.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Filmer med slutaren] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Gör det möjligt att filma med hjälp av avtryckaren när kameran är satt till filminspelningsläget eller slow motion/quick motion-inspelningsläget.
Av:
Funktionen för filminspelning med hjälp av avtryckaren avstängd.

Tips

  • När punkten [Filmer med slutaren] är inställd på [På] går det fortfarande att starta och avsluta filminspelningen med hjälp av MOVIE-knappen.
  • När punkten [Filmer med slutaren] är inställd på [På] går det att använda avtryckaren för att starta och avsluta filminspelningen på en separat inspelningsapparat med hjälp av [REC-kontroll].

OBS!

  • När punkten [Filmer med slutaren] är inställd på [På] går det inte att ställa in skärpan genom att trycka ner avtryckaren halvvägs under filminspelning.