Inställning av språk, datum och klocka

Inställningsskärmen för språk, datum och klocka tänds automatiskt den allra första gången man slår på produkten, initialiserar produkten, eller om det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet har blivit helt urladdat.

 1. Slå på kameran.
  Först tänds språkinställningsskärmen, och därefter skärmen för inställning av datumet och klockan.
 2. Välj språk och tryck i mitten på styrratten.
 3. Kontrollera att [Enter] är valt på skärmen, och tryck sedan i mitten.
 4. Ställ in den plats där du befinner dig, och tryck sedan i mitten.
 5. Välj inställningspunkt genom att trycka upptill/nedtill på styrratten eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan i mitten.
 6. Ställ in [Sommartid], [Datum/Tid] och [Datumformat] genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger, och tryck sedan i mitten.
  • Klockan 12 på natten visas som 12:00 AM, och klockan 12 på dagen som 12:00 PM när man ställer in [Datum/Tid].
  • Ändra värdena för [Datum/Tid] genom att trycka upptill/nedtill.
 7. Upprepa steg 5 och 6 för att ställa in övriga punkter, och välj sedan [Enter] och tryck i mitten.

För att driva klockan

Denna kamera har ett inbyggt återuppladdningsbart batteri för att hålla kvar datumet, klockan och övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran är påslagen eller ej, och oavsett om batteripaketet är uppladdat eller urladdat.

Om det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet behöver laddas upp, så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket i kameran och låt den ligga avstängd i minst ett dygn.

Om klockan nollställs varenda gång du laddar upp batteripaketet kan det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet vara utslitet. Kontakta närmaste serviceverkstad.

Tips

 • Om du vill ändra datumet, klockan eller den geografiska platsen efter det att datum- och klockinställningen är klar, så välj MENU → (Installation) → [Datum/klockinst] eller [Områdesinställning].

OBS!

 • Om datum- och klockinställningen avbryts mitt i kommer skärmen för inställning av datumet och klockan tändas varenda gång kameran slås på.