Liveströmning av video och ljud (USB-strömning) (film)

Du kan ansluta en dator eller liknande till kameran och använda kamerans video- och ljudfunktioner för liveströmnings- eller webbkonferenstjänster.

 1. Sätt kameran i ett filminspelningsläge och ställ in exponering, skärpa osv.
 2. Välj MENU (Kamerainst.2) → [USB-strömning].
  [USB-strömning:Ej ansluten] visas på kameraskärmen.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta kameran till en dator eller en annan enhet med en USB-kabel.
  [USB-strömning:Standby] visas på kameraskärmen och kameran går över till standby-läge för strömning.
  • Använd en kabel eller en adapter som är kompatibel med uttaget på den enhet som ska anslutas.
 4. Starta strömningen från din liveströmnings-/webbkonferenstjänst.
  [USB-strömning:Utmatning] visas på kameraskärmen.
  • För att avsluta [USB-strömning] trycker du på stillbild/film/S&Q-knappen eller i mitten av styrratten. Kameran återgår till filminspelningsläget.

Angående anslutningar med USB-kabel

Om kameran slås på medan USB-kabeln är ansluten kan inte [USB-strömning] användas. Koppla loss USB-kabeln, utför [USB-strömning] och koppla sedan in USB-kabeln igen.

Tips

 • Om du tilldelar [USB-strömning] till en specialknapp kan du starta [USB-strömning] genom att bara trycka på knappen.
 • De inställningar för filminspelning (skärpa, exponering osv.) som anges innan [USB-strömning] aktiveras tillämpas på den liveströmmade videon. Justera inställningarna för filminspelning innan du börjar strömma.
 • Om du tilldelar slutartid, ISO-känslighet osv. till styrratten eller registrerar dem på funktionsmenyn kan du även justera dessa inställningar under USB-strömning.
 • Om du tilldelar [Ställ in prod.mod.] eller [Suddig bakgrund] till [Spec.knapp] kan du även använda dessa funktioner under USB-strömning.
 • Formatet för strömmade data är följande.
  • Videoformat: MJPEG
  • Upplösning: HD720 (1280 × 720)
  • Bildhastighet: 30 bildrutor/sekund/25 bildrutor/sekund
  • Ljudformat: PCM, 48 kHz, 16 bitar, 2 kanaler
 • Vid USB-strömning förses kameran med ström från datorn. Om du vill förbruka så lite datorström som möjligt ska du sätta [USB-strömförsörjn.] till [Av].
 • När en extern mikrofon används kan du öka synkroniseringen mellan din röst och munnens rörelser genom att ansluta mikrofonen till (mikrofon)-kontakten på kameran.

OBS!

 • Du kan inte använda följande funktioner medan [USB-strömning] pågår.
  • Spela in strömmande video
  • Funktioner på menyskärmen
  • Gå till uppspelningsskärmen
  • Fånga en anpassad vitbalans
  • Fjärrdatorfunktion
  • Smartphone-ansl.
 • Följande funktioner är inaktiverade medan [USB-strömning] körs.
  • Starttid f. energiläge