Ny mapp

Används för att skapa en ny mapp på minneskortet för lagring av stillbilder. En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret. Bilderna lagras i den nyskapade mappen.

  1. MENU(Installation)→[Ny mapp].

OBS!

  • När man sätter i ett minneskort som tidigare har använts i någon annan apparat i den här produkten och börjar ta bilder, kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.
  • Upp till sammanlagt 4 000 bilder går att lagra per mapp. När en mapp blir full kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.