Automatisk rotering av lagrade bilder (Visningsriktning)

Används för att välja visningsriktning vid uppspelning av lagrade bilder.

  1. MENU(Uppspelning) → [Visningsriktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
När man vrider på kameran vrids bilden som visas automatiskt runt i förhållande till kamerans riktning.
Manuell:
Bilder som är tagna på höjden visas på höjden. Om du har ställt in bildriktningen med hjälp av [Rotera]-funktionen visas bilden på motsvarande sätt.
Av:
Bilden visas alltid på bredden.

OBS!

  • Filmer som är tagna vertikalt spelas upp horisontellt under filmuppspelning.