Klassifinst.(spknpp)

Används för att ställa in det tillgängliga antalet stjärnor () när du graderar bilder med knappen som du har tilldelat för [Klassificering] med användning av [Spec.knapp].

  1. MENU (Uppspelning) → [Klassifinst.(spknpp)].
  2. Lägg till en (bock)-markering för den (Klassificering) som du vill aktivera.
    Det går att välja det markerade antalet vid inställning av [Klassificering] med hjälp av specialknappen.