Inställning ratt/hjul

Det går att byta funktioner för manöverratten och styrratten.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Inställning ratt/hjul] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tid Bländ.:
Det går att ändra slutartiden med hjälp av styrratten, och ändra bländarvärdet med hjälp av manöverratten.

Bländ. Tid:
Det går att ändra bländarvärdet med hjälp av styrratten, och ändra slutartiden med hjälp av manöverratten.

OBS!

  • [Inställning ratt/hjul] är aktiverat när tagningsläget är satt till [Manuell exponering].