Ins. kont.framhvning

Används för konturframhävningsfunktionen som framhäver konturerna för områden med skärpa vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

  1. MENU → (Kamerainst.1) → [Ins. kont.framhvning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Kont.framhävnsvisn.:
Används för att visa toppvärdesfunktionen.
Konturframhävn.nivå:
Används för att ställa in förstärkningsnivån för områden med skärpa.
Konturframhävn.färg:
Används för att ställa in färgen som används för att förstärka områden med skärpa.

OBS!

  • Eftersom produkten bedömer att skärpan är inställd för områden som är skarpa i bilden kan det hända att toppvärdesfunktionens effekt varierar beroende på motivet och objektivet.
  • Konturerna på skarpa områden framhävs inte på apparater som är anslutna via HDMI.