Uppladdning av batteripaketet medan det är isatt i kameran

 1. Stäng av produkten.
 2. Anslut kameran med batteripaketet isatt till den medföljande AC-adaptern med hjälp av USB-kabeln, och anslut sedan AC-adaptern till ett vägguttag.

  Laddningslampan på kameran (orange)
  Tänd: Uppladdning pågår
  Släckt: Uppladdningen klar
  Blinkar: Ett uppladdningsfel har uppstått, eller uppladdningen har avbrutits tillfälligt eftersom kamerans temperatur är utanför rätt område

  • Uppladdningstid (full uppladdning): Uppladdningstiden är ungefär 150 minuter.
  • Ovanstående uppladdningstid gäller vid uppladdning av ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25 °C. Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållandena eller andra omständigheter.
  • Laddningslampan släcks när uppladdningen är klar.
  • Om laddningslampan tänds och sedan genast släcks igen betyder det att batteripaketet är fullt uppladdat.

OBS!

 • Om laddningslampan börjar blinka trots att batteripaketet inte är fullt uppladdat, så ta ut batteripaketet eller koppla loss USB-kabeln från kameran och sätt sedan i batteripaketet respektive kontakten igen för att fortsätta med uppladdningen.
 • Om laddningslampan på kameran börjar blinka medan nätadaptern är ansluten till ett vägguttag betyder det att uppladdningen har avbrutits tillfälligt eftersom kameran inte är inom det rekommenderade temperaturområdet. När temperaturen kommit tillbaka inom lämpligt område återupptas uppladdningen. Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 30 °C.
 • Om AC-adaptern/batteriladdaren används så anslut den till närmaste vägguttag. Om det skulle uppstå något problem så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget för att bryta strömtillförseln.
  Om apparaten är försedd med en laddningslampa så observera att apparaten fortfarande är strömförande även om lampan är släckt.
 • Om kameran slås på drivs den med ström från vägguttaget och går att använda. I så fall laddas dock inte batteripaketet upp.
 • När kameran används för allra första gången eller när man använder ett batteripaket som inte har använts på länge kan det hända att laddningslampan börjar blinka snabbt när batteripaketet laddas. Om det skulle inträffa, så ta ut batteripaketet eller koppla loss USB-kabeln från kameran och sätt sedan i batteripaketet respektive kontakten igen för att fortsätta med uppladdningen.
 • Undvik att fortsätta ladda upp batteripaketet eller att ladda upp det upprepade gånger när det redan är helt eller nästan helt uppladdat, utan att använda det mellan varven. Det kan leda till att batterikapaciteten försämras.
 • Dra ut nätadapterns stickkontakt ur vägguttaget när uppladdningen är klar.
 • Var noga med att bara använda batteripaket, USB-kablar (medföljer) och AC-adapter (medföljer) från Sony.