Hämta kamerains.

Används för att ta bilder genom att hämta fram lägen eller kamerainställningar som används ofta och som registrerats i förväg med hjälp av [Kamerains. minne].

Du kan hämta registrerade inställningar var för sig i stillbildstagningsläget, filminspelningsläget och slow motion/quick motion-inspelningsläget.

  1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja önskat tagningsläge.
  2. MENU (Kamerainst.1) → [Fotoläge][Hämta kamerains.] → välj det inställningsnummer som du vill hämta.
    • Gör på följande sätt i filminspelningsläget eller läget för inspelning i slow motion/quick motion.

      MENU (Kamerainst.2) → [Fotoläge] eller [Fotoläge][Hämta kamerains.].

Tips

  • Inställningar som lagrats på ett minneskort med hjälp av en kamera av samma modell går att hämta fram på den här kameran också.

OBS!

  • Om man ställer in [Hämta kamerains.] efter det att man redan har gjort tagningsinställningarna, har de registrerade inställningarna företräde och det kan hända att de ursprungliga inställningarna blir ogiltiga. Kontrollera indikatorerna på skärmen före tagningen.