Filformat (stillbild)

Används för att välja filformat för stillbilder.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

RAW:
I detta filformat utförs ingen digital behandling. Välj det här formatet för bilder som ska bearbetas på en dator för professionellt bruk.
RAW & JPEG:
En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge är lämpligt att använda när man behöver två bildfiler, en JPEG för att titta på och en RAW för att redigera.
JPEG:
Bilden lagras i JPEG-format.

Om RAW-bilder

 • För att öppna en RAW-bildfil som lagrats med denna kamera krävs programvaran Imaging Edge Desktop. Med Imaging Edge Desktop kan du öppna en RAW-bildfil och sedan konvertera den till ett populärt bildformat som JPEG eller TIFF eller justera om vitbalansen, mättnaden eller kontrasten för bilden.
 • Det går inte att använda funktionerna [Auto HDR] eller [Bildeffekt] med RAW-bilder.
 • RAW-bilder som är tagna med kameran lagras i komprimerat RAW-format.
 • RAW-bilder som lagras med denna kamera har en upplösning på 14 bitar per pixel. Upplösningen är dock begränsad till 12 bitar i följande tagningslägen:
  • [Långexp.brusred]
  • [BULB]
  • [Kontinuerlig tagning] (inklusive kontinuerlig tagning i [Bättre autojustering]-läge.)
  • [Tyst tagning]

OBS!

 • Om du inte tänker bearbeta dina bilder på en dator rekommenderar vi att du lagrar dem i JPEG-format.
 • Du kan inte lägga till DPOF (utskrift)-registreringsmarkeringar till RAW-bilder.