Kontinuerlig tagning

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

 1. Välj / (Matningsläge) på styrratten → [Kontinuerlig tagning].
  • Det går även att ställa in kontinuerlig tagning genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Kontin. tagning: Hi+:
Kameran fortsätter att ta bilder hela tiden på maximal hastighet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
Kontinuerlig tagning: Hi/ Kontinuerlig tagning: Mid/ Kontinuerlig tagning: Lo:
Det går lättare att följa motivet eftersom det visas i realtid på bildskärmen under tagningen.

Tips

 • För att fortsätta ställa in skärpan och exponeringen under kontinuerlig tagning ställer man kameran på följande sätt:
  • [Fokusläge]: [Kontinuerlig AF]

OBS!

 • Tagningshastigheten för kontinuerlig tagning sjunker när punkten [e-främre ridåslutare] är inställd på [Av] i lägena [Kontinuerlig tagning: Hi], [Kontinuerlig tagning: Mid] och [Kontinuerlig tagning: Lo].
 • När F-värdet är högre än F11 i [Kontin. tagning: Hi+], [Kontinuerlig tagning: Hi] eller [Kontinuerlig tagning: Mid] låses skärpan på inställningen för den första bilden.
 • Motivet visas inte i realtid på bildskärmen vid tagning i läget [Kontin. tagning: Hi+].
 • Kontinuerlig tagning går inte att använda i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering].
  • När tagningsläget är satt till ett scenvalsläge (förutom [Sport & action]).
  • När punkten [Bildeffekt] är inställd på något av följande lägen: [Mjukt fokus] [HDR-målning] [Rik ton mono.] [Miniatyrbild] [Vattenfärg] [Illustration]
  • När punkten [DRO/Auto HDR] är inställd på [Auto HDR].
 • Hastigheten för kontinuerlig tagning sjunker när du tar bilder med blixt.