Sortera post

Det går att ändra om ordningen mellan menypunkter som lagts till på (Min meny) under MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Sortera post].
  2. Välj en punkt som du vill flytta med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.
  3. Välj destination med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten.