Radera sida

Det går att radera alla menypunkter som lagts till på en sida under (Min meny) under MENU.

  1. MENU (Min meny) → [Radera sida].
  2. Välj en sida som du vill radera med hjälp av vänster/höger sida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten för att radera punkterna.