Delarnas namn

Figur över kamerans framsida

När objektivet är avtaget

Figur över kameran utan objektiv

 1. Avtryckare
 2. För tagning: W/T (zoom)-knapp
  För visning: (index)-knapp/uppspelningszoomknapp
 3. Självutlösarlampa/inspelningslampa
 4. Objektivfrigöringsknapp
 5. Objektiv
 6. Fattning
 7. Bildsensor*
 8. Objektivkontakter*

*Undvik att röra vid dessa delar direkt.

Figur över ovansidan och sidan på kameran

 1. ON/OFF-knapp (strömbrytare)
 2. Intern mikrofon*
 3. Multi-gränssnittssko**
 4. Bildsensorpositionsmärke
  • Bildsensorn är den del som omvandlar inkommande ljus till elektriska signaler. Bildsensorns position indikeras av (Bildsensorpositionsmärke). Använd den vågräta linjen för att mäta upp det exakta avståndet mellan kameran och motivet.

  • Om motivet är närmare kameran än objektivets näravstånd går det inte att ställa in skärpan. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt ifrån kameran.
 5. Axelremsöglor

  Sätt fast båda ändarna av axelremmen i kameran.

 6. Stillbild/film/S&Q-knapp
 7. MOVIE (film)-knapp
 8. C1-knapp (specialknapp 1)/ (Suddig bakgrund)-knapp
 9. Manöverratt
 10. Wi-Fi/Bluetooth-antenn (inbyggd)
 11. (mikrofon)-ingång

  När en separat mikrofon kopplas in stängs den inbyggda mikrofonen av automatiskt. Om den separata mikrofonen är av en typ som förses med ström när den kopplas in, drivs den med ström från kameran.

 12. USB Type-C-uttag**
 13. Laddningslampa
 14. HDMI-mikrouttag
 15. (hörlurar)-uttag

*Täck inte över den här delen under filminspelning. Det kan orsaka störningar i ljudet eller att volymen sjunker.

** För mer information om kompatibla tillbehör för multi-gränssnittsskon och USB Type-C-uttaget kan du gå till Sonys webbplats eller fråga en Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Tillbehör avsedda för en vanlig tillbehörssko går också att använda. Vi kan inte garantera att tillbehör av andra fabrikat går att använda.

Multi-gränssnittssko-logotyp

Tillbehörssko-logotyp

Figur över kamerans baksida

 1. MENU-knapp
 2. För tagning: Fn (funktion)-knapp
  För uppspelning: (skicka t.Smartph.)-knapp

  Tryck på den här knappen för att tända [Skicka t. Smartph.]-skärmen.

 3. Styrratten
 4. Mittknapp
 5. (radera)-knapp/ (Ställ in prod.mod.)-knapp
 6. (uppspelning)-knapp
 7. Åtkomstlampa
 8. Bildskärm/pekskärm
  • Det går att vrida bildskärmen till en vinkel där den går lätt att se från alla tagningsvinklar.

   Figur som visar hur bildskärmen går att rotera

   (A): Cirka 176°
   (B): Cirka 270°

  • Vid användning av stativ kan det hända att det inte går att justera bildskärmens vinkel. Lossa i så fall stativskruven en gång för att justera bildskärmens vinkel.
  • Undvik att använda alltför mycket kraft när du öppnar, stänger eller roterar bildskärmen. Det kan leda till fel på dem.

Figur över kamerans undersida

 1. Lock för anslutningsplatta
  • Använd detta när nätadaptern AC-PW20 (säljs separat) används. Stick in anslutningsplattan i batterifacket, och dra sedan kabeln igenom locket till anslutningsplattan på det sätt som visas i nedanstående figur.

  • Kontrollera att kabeln inte kommer i kläm när du stänger locket.
 2. Stativfäste

  Passar för 1/4-20 UNC-skruvar

  Använd ett stativ med en skruv som är högst 5,5 mm lång. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.

 3. Högtalare
 4. Lock till batteri/minneskortsfacket
 5. Minneskortsfack
 6. Batterifack
 7. Batterispärr


Så använder du vindskyddet (medföljer)

Använd vindskyddet för att minska vindbruset som fångas upp av den inbyggda mikrofonen vid filminspelning.

Montera vindskyddet på multi-gränssnittsskon.

OBS!

 • Se till att vindskyddet inte fastnar i multi-gränssnittsskon när du monterar det.
 • När ett objektiv monteras ska du se till att vindskyddet inte fastnar i objektivfattningen.