Monteringsadapter

Med hjälp av en objektivadapter (säljs separat) går det att montera objektiv med A-fattning (säljs separat) på den här produkten.
Se bruksanvisningen som medföljer objektivadaptern för närmare detaljer.

OBS!

  • När en annan inställning än [Kontinuerlig tagning: Lo] är vald för [Kontinuerlig tagning] låses skärpan för den första bilden, även om [Fokusläge] är satt till [Kontinuerlig AF].
  • Det kan hända att objektivadaptern eller autofokus inte går att använda tillsammans med somliga objektiv. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad angående vilka objektiv som går att använda.
  • Det kan hända att användningsljud från objektivet och resten av produkten kommer med i inspelningen.
    Det går att stänga av ljudet genom att välja MENU (Kamerainst.2) [Ljudinspelning] [Av].
  • Det kan ta en lång stund eller vara svårt för produkten att ställa in skärpan, beroende på motivet och vilket objektiv som används.