Lampa INSPELNING

Du kan välja om inspelningslampan ska lysa under inspelning.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Lampa INSPELNING] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Inspelningslampan lyser under inspelning.
Av:
Inspelningslampan lyser inte under inspelning.

Tips

  • Ställ in [Lampa INSPELNING][Av] om ljuset från inspelningslampan reflekteras mot ett föremål, till exempel ett glas, som syns i bilden.