Ansiktsregistrering (Ändring av ordning)

Om flera olika ansikten registreras för prioritering har det ansikte som registrerades först högst prioritet. Det går att ändra prioritetsordningen.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Ansiktsregistrering][Ändring av ordning].
  2. Välj det ansikte för vilket prioritetsordningen ska ändras.
  3. Välj destination.