Hur man använder styrratten

Figur som visar var styrratten sitter

  • Det går att välja inställningspunkter med styrratten antingen genom att vrida på den eller genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på den. Valet matas in när man trycker i mitten på styrratten.
  • Funktionerna DISP (visningssätt), (Expon.kompens.), / (Matningsläge) och ISO (ISO) är tilldelade till ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten. Det går även att ställa in valda funktioner för styrrattens vänstra sida/högra sida/undersida och för styrrattens mitt.
  • Under uppspelning går det att hoppa till nästa/föregående bild genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten eller vrida på styrratten.