Kamerans anpassningsfunktioner

Kameran har olika anpassningsfunktioner som t.ex. registrering av funktioner och tagningsinställningar för anpassade knappar. Det går att kombinera dina egna inställningar för att skräddarsy kameran så att den blir lättare att använda.

Se sidan för respektive funktion för mer information om hur du konfigurerar inställningarna och använder dem.


Tilldela funktioner som används ofta till knappar ( Spec.knapp/ Spec.knapp/ Spec.knapp)

Du kan ändra funktionerna för knapparna, inklusive specialknappen, enligt dina önskemål.

Vi rekommenderar att du ställer in funktioner som du använder ofta på lättåtkomliga knappar så att du snabbt kan hämta de tilldelade funktionerna genom att trycka på motsvarande knapp.


Registrera funktioner som du använder ofta för Fn-knappen (funktionsmenyn)

Om du registrerar funktioner som används ofta i tagningsläget på funktionsmenyn kan du enkelt se de registrerade funktionerna på skärmen genom att trycka på Fn-knappen (funktion). På funktionsmenyns skärm kan du hämta den funktion som du vill använda genom att välja ikonerna.


Kombinera funktioner som du använder ofta på menyskärmen ( Min meny)

Om du kombinerar de alternativ som används ofta på menyer som t.ex. tagnings-, uppspelnings- och nätverksmenyn på ”Min meny”-skärmen kan du snabbt komma åt önskade menyalternativ.


Snabbt ändra tagningsinställningarna i förhållande till scentypen ( Kamerains. minne)

Du kan registrera lämpliga tagningsinställningar* för scener i kameran eller på ett minneskort och sedan hämta inställningarna vid tagning.

* Det går inte att registrera specialknappsinställningar.