Först. ursp. posit.

Används för att ställa in startpositionen när bilden visas förstorad under uppspelning.

  1. MENU (Uppspelning) → [Först. ursp. posit.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fokuserad position:
Bilden förstoras från skärpeinställningspunkten vid tagningen.

Mitt:
Bilden förstoras från mitten av skärmen.