JPEG-kvalitet (stillbild)

Används för att välja JPEG-bildkvalitet när [Filformat] är inställt på [RAW & JPEG] eller [JPEG].

  1. MENU (Kamerainst.1) → [JPEG-kvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Extra fin/Fin/Standard:
Eftersom komprimeringsgraden ökar från [Extra fin] till [Fin] till [Standard] sjunker filstorleken på samma sätt. Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett minneskort men samtidigt sjunker bildkvaliteten.