Aut. lång. slutare (film)

Används för att ställa in om slutartiden automatiskt ska justeras eller ej när man filmar på ett mörkt ställe.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Aut. lång. slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Funktionen för automatisk slutartidsjustering används. Slutartiden blir automatiskt längre vid tagning under mörka förhållanden. Det går att minska störningarna i filmen genom att använda en långsammare slutartid vid inspelning på mörka ställen.
Av:
Auto Slow Shutter används inte. Den inspelade filmen blir mörkare än när [På] är valt, men samtidigt blir rörelserna smidigare och risken att motivet blir suddigt minskar.

OBS!

  • [Aut. lång. slutare] fungerar inte i följande fall:
    • Under inspelning i slow motion/quick motion
    • [Slutarprioritet]
    • [Manuell exponering]
    • När [ISO] är inställt på något annat än [ISO AUTO].