HDMI-inställningar: REC-kontroll (filmer)

Om man ansluter kameran till en separat inspelningsapparat går det att fjärrstyra inspelningsapparaten till att starta och avsluta inspelning via kameran.

  1. MENU (Installation) → [HDMI-inställningar][REC-kontroll] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
(STBY) Kameran kan skicka inspelningskommandon till en separat inspelningsapparat.
(REC) Kameran håller på att skicka inspelningskommandon till en separat inspelningsapparat.
Av:
Kameran kan inte skicka inspelningskommandon till en separat inspelningsapparat för att starta/stoppa inspelning.

OBS!

  • Denna funktion går att använda för separata inspelningsapparater som är kompatibla med [REC-kontroll].
  • Sätt kameran i filminspelningsläge när du använder funktionen [REC-kontroll].
  • När [TC-utmatning] är inställd på [Av] kan du inte använda funktionen [REC-kontroll].
  • Även om (REC) visas kan det hända att den separata inspelningsapparaten inte fungerar korrekt, beroende på inställningarna på apparaten eller dess tillstånd. Kontrollera först att den separata inspelningsapparaten fungerar ordentligt innan du börjar.