Bulb-tagning

Används för att fånga ett spår efter motivets rörelser genom att använda en lång exponeringstid.

Bulb-tagning lämpar sig för ta bilder på ljusspår från stjärnor, fyrverkerier och liknande.

 1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja tagningsläget för stillbilder.
 2. MENU (Kamerainst.1) → [Fotoläge][Manuell exponering].
 3. Vrid styrratten moturs tills [BULB] visas.
 4. Ställ in bländarvärdet genom att vrida på manöverratten.
 5. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
 6. Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen.
  Slutaren förblir öppen så länge avtryckaren hålls nedtryckt.

Tips

 • Ställ in skärpan på oändligt avstånd i läget för manuell skärpeinställning för att ta bilder på fyrverkerier och liknande.Om det använda objektivets oändlighetspunkt är oklar ska du ställa in skärpan på fyrverkerierna i det område du vill fokusera på i förväg.
 • För att BULB-tagning ska fungera ordentligt utan att bildkvaliteten försämras rekommenderar vi att du börjar ta bilden medan kameran är sval.
 • Vid bulb-tagning tenderar bilderna att bli suddiga. Vi rekommenderar att du använder ett stativ eller en Bluetooth-fjärrkontroll (säljs separat).När du använder en Bluetooth-fjärrkontroll kan du starta bulb-tagning genom att trycka på avtryckaren på fjärrkontrollen. För att avbryta bulb-tagningen trycker du en gång till på avtryckaren på fjärrkontrollen.

OBS!

 • Ju längre exponeringstid, desto mer störningar kommer det att synas i bilden.
 • När [Långexp.brusred] är satt till [På] utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som slutaren var öppen. Du kan inte ta bilder medan brusreduceringen pågår.
 • Slutartiden går inte att ställa in på [BULB] i följande fall:
  • [Auto HDR]
  • När punkten [Bildeffekt] är inställd på [HDR-målning] eller [Rik ton mono.].
  • När punkten [Matningsläge] är inställd på något av följande:
   • [Kontinuerlig tagning]
   • [Självutlös. (kont.)]
   • [Kontinuerlig gaffling]
  • [Tyst tagning]
  Om man använder någon av ovanstående funktioner medan slutartiden är inställd på [BULB], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder.