Mätmetod

Används för att ställa in vilket mätsätt som ska användas för att bestämma vilken del av bilden som ska uppmätas för exponeringsinställningen.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [Mätmetod] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi:
Hela bilden delas upp i ett antal mindre områden och ljuset mäts upp inom varje område för att bestämma rätt exponering för hela bilden (multi-patternmätning).
Centrumvägd:
Den genomsnittliga ljusstyrkan för hela bilden mäts upp, med tonvikt på delen i mitten av bilden (centrumvägd mätning).
Spot:
Endast området i mitten mäts upp (spotmätning). Detta läge är praktiskt när du vill mäta ljuset för motiv i motljus eller när kontrasten mellan bakgrunden och motivet är hög.
Gensn. hel skärm:
Används för att mäta den genomsnittliga ljusstyrkan för hela skärmen. Exponeringen blir stabil även om bildkompositionen eller motivets position ändras.
Markera:
Används för att mäta ljusstyrkan med tonvikt på det markerade området på skärmen. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder på motivet men undvika överexponering.

Tips

  • När [Multi] väljs och [Ansprio i mltimätn] är inställd på [På] mäter kameran ljusstyrkan baserat på upptäckta ansikten.
  • När punkten [Mätmetod] är inställd på [Markera] och [Opt.dyn.omr]-funktionen eller [Auto HDR]-funktionen är aktiverad, korrigeras ljusstyrkan och kontrasten automatiskt genom att bilden delas upp i små områden där kontrasten mellan ljus och skugga analyseras. Gör lämpliga inställningar efter tagningsförhållandena.

OBS!

  • Punkten [Mätmetod] är fast inställd på [Multi] i följande lägen:
    • När tagningsläget är satt till [Intelligent auto], [Bättre autojustering] eller ett scenvalsläge
    • När du använder en annan zoomfunktion än den optiska zoomen
  • I [Markera]-läget kan det hända att motivet blir mörkt om det finns ett ljusare område på skärmen.