Välj 4K-utmatning (film)

Det går att ställa in hur filmer ska spelas in och hur HDMI-utmatning ska utföras när kameran är ansluten till en separat 4K-kompatibel inspelnings/uppspelningsapparat eller liknande.

 1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja filminspelningsläget.
 2. Anslut kameran till önskad apparat via en HDMI-kabel.
 3. MENU (Installation) → [Välj 4K-utmatning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Minneskort+HDMI:
Bilden matas ut till den separata inspelnings/uppspelningsapparaten och spelas samtidigt in på kamerans minneskort.
Endast HDMI(30p):
En 4K-film i 30p-format matas ut till den separata inspelnings/uppspelningsapparaten utan att spelas in på kamerans minneskort.
Endast HDMI(24p):
En 4K-film i 24p-format matas ut till den separata inspelnings/uppspelningsapparaten utan att spelas in på kamerans minneskort.
Endast HDMI(25p) *:
En 4K-film i 25p-format matas ut till den separata inspelnings/uppspelningsapparaten utan att spelas in på kamerans minneskort.

*Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på PAL.

OBS!

 • Denna punkt går bara att ställa in när kameran är i filmläge och ansluten till en 4K-kompatibel apparat.
 • När [Endast HDMI(30p)], [Endast HDMI(24p)] eller [Endast HDMI(25p)] är inställt ställs punkten [Visa HDMI-info.] tillfälligt in på [Av].
 • 4K-filmer matas inte ut till den anslutna 4K-kompatibla apparaten under inspelning i slow motion/quick motion.
 • När [Endast HDMI(30p)], [Endast HDMI(24p)] eller [Endast HDMI(25p)] är inställt matas räkneverket inte fram (dvs. den faktiska inspelningstiden räknas inte upp) medan filmen spelas in på en separat inspelnings/uppspelningsapparat.
 • Vid inspelning av 4K-filmer med inställningen [Minneskort+HDMI] kommer film inte att matas ut till en enhet som är ansluten med en HDMI-kabel om du samtidigt spelar in en proxy-film. Om du vill använda HDMI-utmatning kan du ställa in [Proxyinspelning][Av]. (I det här fallet, om du ställer in [Inspelningsinst.] på andra värden än [24p], visas inte bilden på kamerans skärm.)
 • När [Filformat] är satt till [XAVC S 4K] och kameran är ansluten via HDMI går följande funktioner inte att använda.
  • [Anskts-/ögonpr i AF]
  • [Ansprio i mltimätn]
  • Spårningsfunktion