Kreativa inst.

Används för att ställa in önskad bildbehandling och finjustera kontrasten, mättnaden och bildskärpan för respektive bildstil. Med den här funktionen kan du justera exponeringen (slutartiden och bländaren) som du själv vill, till skillnad från tagningsläget för scenval där det är kameran som ställer in exponeringen.

 1. MENU (Kamerainst.1)[Kreativa inst.].
 2. Välj önskad stil genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.
 3. För att justera punkterna (kontrast), (mättnad) och (bildskärpa) väljer man önskad punkt genom att trycka till höger/vänster, och väljer sedan värde genom att trycka upptill/nedtill.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Används för att ta bilder på olika sorters scener med en rik tonskala och vackra färger.
Levande:
Mättnaden och kontrasten ökas för att ta slående bilder på färgglada scener och motiv som blommor, vårgrönska, en blå himmel, eller en havsutsikt.
Porträtt:
Används för att ta bilder med mjuka hudtoner och är idealiskt för porträttagning.
Landskap:
Mättnaden och kontrasten ökas för att ta levande och skarpa landskapsbilder. Avlägsna landskap blir också mer framträdande.
Solnedgång:
Används för att fånga de vackra röda tonerna i en solnedgång.
Svartvitt:
Används för att ta bilder i svartvitt.
Brunton:
Används för att ta bruntonade bilder.

För att ställa in punkterna [Kontrast], [Mättnad] och [Skärpa]

Punkterna [Kontrast], [Mättnad] och [Skärpa] går att justera för varje bildstilsförinställning som t.ex. [Standard] och [Landskap].

Välj inställningspunkt genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten, och ställ sedan in värdet genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.

Kontrast:
Ju högre värde man väljer, desto mer framhävs skillnaden mellan ljusa och mörka områden och desto större blir effekten på bilden.
Mättnad:
Ju högre värde man väljer, desto mer levande blir färgerna. När man väljer ett lägre värde blir färgerna mer återhållsamma och dämpade.
Skärpa:
Används för att justera bildskärpan. Ju högre värde man väljer, desto mer framhävs konturerna, och ju lägre värde, desto mjukare blir konturerna.

OBS!

 • Punkten [Kreativa inst.] är fast inställd på [Standard] i följande lägen:
  • När tagningsläget är satt till [Intelligent auto], [Bättre autojustering] eller ett scenvalsläge.
  • När punkten [Bildeffekt] är inställd på något annat än [Av].
  • När punkten [Bildprofil] är inställd på något annat än [Av].
 • När denna funktion är inställd på [Svartvitt] eller [Brunton], går det inte att justera punkten [Mättnad].