Filformat (film)

Används för att välja filformat för filmer.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

XAVC S 4K:
Filmer spelas in med 4K-upplösning (3840×2160).
XAVC S HD:
Filmer spelas in med HD-upplösning (1920×1080).