Opt.dyn.omr (DRO)

Produkten delar in bilden i små områden för att analysera kontrasten mellan ljus och skugga i motivet och bakgrunden, och skapar sedan en bild med optimal ljusstyrka och gradering.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [DRO/Auto HDR][Opt.dyn.omr].
 2. Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Opt.av dyn.omr.: Auto:
Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.
Opt.av dyn.omr.: Nivå 1 – Opt.av dyn.omr.: Nivå 5:
Graderingen optimeras inom varje delområde av den lagrade bilden. Välj optimeringsnivå från Lv1 (svag) till Lv5 (stark).

OBS!

 • I följande fall är punkten [DRO/Auto HDR] fast inställd på [Av]:
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering].
  • När [Bildeffekt] är inställt på något annat än [Av].
  • När [Bildprofil] är inställt på något annat än [Av].
 • [DRO/Auto HDR] är fast inställt på [Av] när tagningsläget är satt till följande scenvalslägen.
  • [Solnedgång]
  • [Nattmotiv]
  • [Nattporträtt]
  • [Handskymning]
  • [Anti-rörelseoskärpa]
  Inställningen [Opt.dyn.omr] blir [Opt.av dyn.omr.: Auto] när ett annat läge än ovanstående väljs vid scenval.
 • Vid tagning med [Opt.dyn.omr]-funktionen kan det hända att det uppstår störningar i bilden. Välj lämplig nivå genom att kontrollera den lagrade bilden, i synnerhet om du förstärker effekten.