Anv. pekfunktionen: Pekspårning

Du kan använda pekåtgärder för att välja ett motiv som du vill följa i stillbildsläget och filminspelningsläget.
Välj MENU → (Installation) → [Pekfunktion] [På] i förväg.

 1. MENU (Kamerainst.2) → [Anv. pekfunktionen][Pekspårning].
 2. Peka på det motiv som du vill spåra på bildskärmen.

  Följningen startar.

 3. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  • Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

 • För att avbryta spårningen, peka på ikonen (Spårning avbryt) eller tryck i mitten på styrratten.

OBS!

 • [Pekspårning] går inte att använda i följande fall:
  • När tagningsläget är satt till [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] i scenvalen.
  • Vid inspelning av filmer med [Inspelningsinst.] inställd på [120p]/[100p].
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering].
  • När [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus].
  • När du använder smart zoom, klarbildszoom och digital zoom
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Proxyinspelning] är inställt på [På]