Återställ bilddatabas

Om bildfiler har bearbetats på en dator kan det uppstå problem med bilddatabasfilen. I så fall går det inte att spela upp bilderna på minneskortet i den här produkten. Om detta problem skulle inträffa, så reparera filen med hjälp av kommandot [Återställ bilddatabas].

  1. MENU (Installation) → [Återställ bilddatabas][Enter].

OBS!

  • Om batteripaketet är alltför urladdat går det inte att reparera bilddatabasfilen. Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.
  • Bilderna som är lagrade på minneskortet raderas inte av [Återställ bilddatabas].