Manuellt fokus

När det är svårt att få skärpan ordentligt inställd i autofokusläget går det att ställa in skärpan för hand.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Fokusläge][Manuellt fokus].
  2. Vrid på skärpeinställningsringen för att ställa in skärpan.

    • Vid stillbildstagning går det att visa fokalavståndet på skärmen genom att vrida på skärpeinställningsringen.
      Fokalavståndet visas inte när en objektivadapter (säljs separat) är monterad.

OBS!

  • Det visade fokalavståndet är bara för referens.